PopupJammer

YouTube-rapport om rysk kattdame som har räddat 130 katter

YouTube-rapport om rysk kattdame som har räddat 130 katter (Lifestyle)

Vilket stort hjärta denna kvinna har! Jag vet att i staterna om någon hade 130 katter skulle hon bli anklagad för att "hamra" men kom ihåg att det finns mycket få skydd eller till och med hjälp för rehoming av hundar och katter i många delar av Ryssland. Vissa internationella organisationer borde hjälpa denna kvinna att hitta ett stort skydd för rädda och återanvända dem!

Jag vill tacka den namngivna Catster som jagade i den här historien. Vänligen mjuka tillbaka så jag kan ge dig krediten!

Här är länken till YouTube-rapporten på engelska.