PopupJammer

Dina hundsidor har nya webbadresser

Dina hundsidor har nya webbadresser (Skopan)

Jag ville förklara något du kanske har märkt. Vi har ändrat webbadressen till sällskapssidan för att göra dem enklare att komma ihåg och dela.

Den nya stilen är: www.dogster.com/dogs/189

Det sista numret om din hunds Dogster ID. Ganska vänlig rätt?

Observera att de gamla stiladresserna fortfarande fungerar bra och kommer helt enkelt att omdirigera till den nya stilen, så alla gamla länkar du delade fungerar fortfarande bra.

Låt oss veta vad du tycker och om du har några problem!